Stigbergsgatan västerut. I bakgrunden Katarina kyrka. Okänd fotograf, 1896.

Industrialiseringens stad

Följ med på en stadsvandring kring den omvälvande industrialiseringen och hur den kom att förändra Stockholm och dess invånare.

Fakta om programmet

Målgrupp: Årskurs 7–9 och gymnasiet
Ämnen: Historia, teknik

Längd: Cirka 75 minuter
Sträcka: Cirka 1,5 kilometer
Plats: Södermalm
Tillgänglighet: Vandringen går i trappor och på kullerstensgator.
Pris: 1 350 kronor per klass, inklusive 25 procent moms.

Lärandemål för årskurs 7–9:

  • Eleverna utvecklar sina kunskaper om historiska förändringsprocesser, särskilt industrialiseringen.
  • Eleverna utvecklar sin kännedom om Stockholms lokala historia.
  • Eleverna får reflektera över hur människors livsvillkor såg ut och sätta in det i ett historiskt sammanhang.

Lärandemål för gymnasiet:

  • Eleverna får fördjupa sin förståelse för industrialiseringens konsekvenser på samhället, utifrån exemplet Stockholm.
  • Eleverna får reflektera över historiska frågeställningar och perspektiv, till exempel social bakgrund, etnicitet, generation och kön.

Skapande skola

Vandringen ingår även i programmet ”Skapande skola: Från fabrik till arbetarhem” som går att boka inom ramen för Skapande skola för årskurs 7–9.

Skapande skola: Från fabrik till arbetarhem

Vad eleverna får uppleva

Vi vandrar i industrialiseringens fotspår och tittar på hur Stockholm förändrades under senare hälften av 1800-talet. Kring Katarinaberget där vi inleder byggdes många av tidens nymodigheter, såsom Katarinahissen, vattentornet och telefonkiosker. Vi rör oss också förbi fabriksbyggnader och gator som sprängts fram i berget.

Beroende på årstid besöker vi också Blockmakarens hus på Stigberget, en bevarad träkåk från 1700-talet där Gustav Andersson med familj bodde under tidigt 1900-tal. Änkan Emilia Gustavsson hyrde lägenheten på nedre botten åt gården, där hon bodde med sina fem barn. Huset är återställt som det såg ut kring 1920 och ger en inblick i dåtidens boendestandard med enkel vedspis och dass på gården.

Stadsmuseets skolvisningar och vandringar

I programmen får eleverna både en upplevelse och kunskaper för att själva använda en historisk referensram. Gruppen får även verktyg att kritiskt kunna granska och värdera olika sorters källor.

De flesta av Stadsmuseets skolvisningar kan anpassas till gruppens förutsättningar.

Priset för skola gäller tisdag–fredag 09.00–17.00.

Universitet, högskolor och privata skolor på eftergymnasial nivå betalar ordinarie pris.

Bokningsvillkor

Vi bekräftar din bokning per e-post. När vi bekräftat din beställning via e-post är bokningen bindande.

Du kan avboka senast 10 vardagar före bokat datum. Bokar du av senare måste du ändå betala.

Bokningsinformation

Stängt just nu
Telefontider
tisdag–fredag 09.30–11.30
Avvikande telefontider
6 juni – stängt
21 juni – stängt
Boka en egen visning, vandring, konferens eller event. För skolor, företag, föreningar och sällskap.
Telefon
Telefon 08-508 31 620
E-post
E-post boka.stadsmuseet@stockholm.se

Vill du ha material som relaterar till ämnet?

På Stockholmskällan hittar du inspiration till nya lektioner och uppgifter för dina elever i flera olika ämnen som relaterar till Stockholms historia.

Lektionsunderlag och material som passar till just ”Industrialiseringens stad”:

Uppdaterad