Mynttorget i Gamla stan. Foto: Mattias Ek

Stadens arkitektur i korta drag

Följ med på en vandring om arkitekturens historia utifrån några av Stockholms mest kända byggnader.

Fakta om vandringen

Målgrupp: Årskurs 7–9 och gymnasiet
Ämnen: Historia, bild, teknik, kulturhistoria

Längd: Cirka 90 minuter
Sträcka: Cirka 1,5 kilometer
Plats: Gamla stan och city
Tillgänglighet: Vandringen går över kullersten
Pris: 1 350 kronor per klass, inklusive 25 procent moms.

Lärandemål för årskurs 7–9:

  • Eleverna får en översiktlig genomgång av stadsbyggandets utveckling och historia.
  • Eleverna får reflektera över hur historiska förändringar hänger ihop med förändringar i staden.

Lärandemål för gymnasiet:

  • Eleverna utvecklar sina kunskaper kring historiska förändringsprocesser genom att analysera arkitekturen som konstform och betrakta byggnader som historiskt källmaterial.
  • Eleverna får reflektera över sambandet mellan arkitektur som kulturuttryck, teknisk utveckling och samhällsförändringar genom olika epoker.

Vad eleverna får uppleva

Vandringen är en översiktlig och kronologisk vandring med start i medeltidens Gamla stan och avslut i det moderna city. Byggnaderna längs vägen står som exempel på arkitekturhistoriens epoker – från medeltid och framåt via bland annat barock, klassicism, jugend och funktionalism.

Vi tittar närmare på stildrag som utmärker respektive epok och diskuterar hur samhällets förändringar avspeglar sig i stadsbyggandet. Längs vägen passerar vi flera kända byggnader som eleverna kan komma att se vid andra tillfällen, såsom Kungliga Slottet, Riksdagen, Operan och Hötorgsskraporna.

Bokningsvillkor

Vi bekräftar din bokning per post eller e-post. När vi bekräftat din beställning per post eller e-post är bokningen bindande.

Ni kan avboka senast 10 vardagar före bokat datum. Bokar ni av senare måste ni ändå betala.

Bokningsinformation

Stängt just nu
Telefontider
tisdag–fredag 09.30–11.30
Avvikande telefontider
6 juni – stängt
21 juni – stängt
Boka en egen visning, vandring, konferens eller event. För skolor, företag, föreningar och sällskap.
Telefon
Telefon 08-508 31 620
E-post
E-post boka.stadsmuseet@stockholm.se

Stadsmuseets skolvisningar och vandringar

I programmen får eleverna både en upplevelse och kunskaper för att själva använda en historisk referensram. Gruppen får även verktyg att kritiskt kunna granska och värdera olika sorters källor.

De flesta av Stadsmuseets skolvisningar kan anpassas till gruppens förutsättningar.

Priset för skola gäller tisdag–fredag 09.00–17.00.

Universitet, högskolor och privata skolor på eftergymnasial nivå betalar ordinarie pris.

Vill du ha material som relaterar till ämnet?

På Stockholmskällan hittar du inspiration till nya lektioner och uppgifter för dina elever i flera olika ämnen som relaterar till Stockholms historia.

Lektionsunderlag och material som passar till just ”Stadens arkitektur i korta drag”:

Uppdaterad