Änkan Emilia Gustafsson med sina fem barn på gården till Stigbergsgatan 21. Okänd fotograf, 1920.

Enastående kvinnor på Söder

Vi undersöker hur levnadsvillkoren sett ut och förändrats för framförallt kvinnor under 1800-talet och 1900-talet.

Fakta om vandringen

Målgrupp: Årskurs 7–9 och gymnasiet
Längd: 60–90 minuter
Sträcka: Cirka 500 meter
Plats: Stigberget, Södermalm
Tillgänglighet: Vandringen går i trappor. Som alternativ kan den göras endast uppe på berget och då utan trappor.
Pris: 1 350 kronor per klass, inklusive 25 procent moms.

Kvinnors liv och erfarenheter i historien har ofta förbisetts. Vi resonerar om varför det är så och vad vi kan göra för att hitta allas historia.

Vi berättar om några kvinnor som levde på Södermalm och se var de bodde och verkade.

Josabeth Sjöberg var en självförsörjande musiklärare som genom sina detaljerade akvareller ger oss en bild av hur livet levdes vid mitten av 1800-talet.

Tidningbudet Emilia Gustavsson var änka med fem barn i en tid av hungerkravaller i första världskrigets skugga.

Politikern Anna Lindhagen kämpade för kvinnlig rösträtt, reglering av arbetstiden och barns rättigheter.

Stadsmuseets skolvisningar och vandringar

I programmen får eleverna både en upplevelse och kunskaper för att själva använda en historisk referensram. Gruppen får även verktyg att kritiskt kunna granska och värdera olika sorters källor.

De flesta av Stadsmuseets skolvisningar kan anpassas till gruppens förutsättningar.

Priset för skola gäller tisdag–fredag 09.00–17.00.

Universitet, högskolor och privata skolor på eftergymnasial nivå betalar ordinarie pris.

Bokningsvillkor

Vi bekräftar din bokning per post eller e-post. När vi bekräftat din beställning per post eller e-post är bokningen bindande.

Ni kan avboka senast 10 vardagar före bokat datum. Bokar ni av senare måste ni ändå betala.

Bokningsinformation

Telefontider
tisdag 09.30–11.30
onsdag 09.30–11.30
torsdag 09.30–11.30
fredag 09.30–11.30
Boka en egen visning, vandring, konferens eller event i Stadsmuseet. För skolor, företag, föreningar och sällskap.
Telefon
Telefon 08-508 31 620
Formulär
Formulär Skicka en bokningsförfrågan

Uppdaterad