Änkan Emilia Gustafsson med sina fem barn på gården till Stigbergsgatan 21. Okänd fotograf, 1920.

Enastående kvinnor på Söder

Följ med upp på Stigberget och möt en musiklärare, ett tidningsbud och en politiker vars liv berättar om kvinnors möjligheter att forma sina egna liv.

Fakta om vandringen

Målgrupp: Årskurs 7–9 och gymnasiet
Ämne: Historia

Längd: Cirka 75 minuter
Sträcka: Cirka 500 meter
Plats: Stigberget, Södermalm
Tillgänglighet: Vandringen går i trappor. Kan alternativt genomföras endast uppe på berget, då utan trappor.
Pris: 1 350 kronor per klass, inklusive 25 procent moms.

Lärandemål för årskurs 7–9:

  • Eleverna får förståelse för kvinnor och mäns skilda levnadsvillkor i historien.
  • Eleverna får reflektera över hur olika historiska perspektiv kan ge nya kunskaper om det förflutna.

Lärandemål för gymnasiet:

  • Eleverna får fundera över förändring och kontinuitet vad gäller jämställdhet och synen på män och kvinnor genom historien.

Genom tre livsberättelser tittar vi närmare på kvinnans förutsättningar i Stockholm under 1800- och 1900-talet. Vilka möjligheter fanns för försörjning och utbildning i jämförelse med den samtida mannen och mellan olika klasser?

Vi berättar om musikläraren och konstnären Josabeth Sjöberg (1812–1882) och politikern Anna Lindhagen (1870–1941) som båda bodde kring Stigberget.

Tillsammans besöker vi också Blockmakarens hus där tidningsbudet och den ensamstående mamman Emilia Gustafsson bodde med fem barn kring år 1920. Hennes lägenhet är idag en återskapad miljö som visar hur en arbetarbostad såg ut på tidigt 1900-tal, med enkel vedspis i köket och utedass på gården. Vi diskuterar också hur de olika kvinnornas historier har levt vidare i bland annat gatunamn och på museum.

Bokningsvillkor

Vi bekräftar din bokning per post eller e-post. När vi bekräftat din beställning per post eller e-post är bokningen bindande.

Ni kan avboka senast 10 vardagar före bokat datum. Bokar ni av senare måste ni ändå betala.

Bokningsinformation

Stängt just nu
Telefontider
tisdag–fredag 09.30–11.30
Avvikande telefontider
6 juni – stängt
21 juni – stängt
Boka en egen visning, vandring, konferens eller event. För skolor, företag, föreningar och sällskap.
Telefon
Telefon 08-508 31 620
E-post
E-post boka.stadsmuseet@stockholm.se

Stadsmuseets skolvisningar och vandringar

I programmen får eleverna både en upplevelse och kunskaper för att själva använda en historisk referensram. Gruppen får även verktyg att kritiskt kunna granska och värdera olika sorters källor.

De flesta av Stadsmuseets skolvisningar kan anpassas till gruppens förutsättningar.

Priset för skola gäller tisdag–fredag 09.00–17.00.

Universitet, högskolor och privata skolor på eftergymnasial nivå betalar ordinarie pris.

Vill du ha material som relaterar till ämnet?

På Stockholmskällan hittar du inspiration till nya lektioner och uppgifter för dina elever i flera olika ämnen som relaterar till Stockholms historia.

Lektionsunderlag och material som passar till just ”Enastående kvinnor på Söder”:

Uppdaterad