Modell på Palatset Makalös som eleverna får veta mer om under visningen. Foto: Mattias Ek.

Stockholm från vasatid till frihetstid

Utforska Stockholm under tiden 1500–1800 med fokus på stadslivet. Vi berättar om hur människor levde i staden och hur samhället och maktförhållanden förändrades under perioden.

Fakta om programmet

Målgrupp: Årskurs 4–6, anpassad skola
Ämne: Historia

Längd: Cirka 50 minuter
Pris: 950 kronor per klass. Programmet är momsbefriat.

Lärandemål:

  • Eleverna utvecklar sina kunskaper om historiska händelser, aktörer och förändringsprocesser.
  • Eleverna får reflektera över levnadssätt och villkor under tidigmodern tid.

Stockholm från vasatid till frihetstid

Under visningen får eleverna uppleva hur Stockholm växte fram efter reformationen och Vasatiden fram till år 1800.

Vi utforskar bland annat marknadsplatser, palats och restauranger, där vi med hjälp av bilder och föremål belyser människors livsvillkor och hur de förändrades under tidsperioden.

Vi berör även hur dessa livsvillkor kunde skilja sig åt mellan olika grupper i ståndssamhället samt mellan män och kvinnor. Till exempel synliggör vi barns levnadsförhållanden i staden genom att lyfta Allmänna barnhuset.

Bokningsvillkor

Vi bekräftar din bokning per post eller e-post. När vi bekräftat din beställning per post eller e-post är bokningen bindande.

Ni kan avboka senast 10 vardagar före bokat datum. Bokar ni av senare måste ni ändå betala.

Bokningsinformation

Stängt just nu
Telefontider
tisdag–fredag 09.30–11.30
Avvikande telefontider
1 maj – stängt
9 maj – stängt
Boka en egen visning, vandring, konferens eller event. För skolor, företag, föreningar och sällskap.
Telefon
Telefon 08-508 31 620
E-post
E-post boka.stadsmuseet@stockholm.se

Stadsmuseets skolvisningar och vandringar

I programmen får eleverna både en upplevelse och kunskaper för att själva använda en historisk referensram. Gruppen får även verktyg att kritiskt kunna granska och värdera olika sorters källor.

De flesta av Stadsmuseets skolvisningar kan anpassas till gruppens förutsättningar.

Priset för skola gäller tisdag–fredag 09.00–17.00.

Universitet, högskolor och privata skolor på eftergymnasial nivå betalar ordinarie pris.

Vill du ha material som relaterar till ämnet?

På Stockholmskällan hittar du inspiration till nya lektioner och uppgifter för dina elever i flera olika ämnen som relaterar till Stockholms historia.

Lektionsunderlag och material som passar till just ”Stockholm från vasatid till frihetstid”:

Uppdaterad