Lilla Glasbruksgatan på Södermalm någon gång kring förra sekelskiftet. Foto: Kasper Salin.

Mina drömmars stad

En stadsvandring i Hennings fotspår på östra Södermalm om historien bakom Per Anders Fogelströms klassiska roman ”Mina drömmars stad”.

Fakta om vandringen

Målgrupp: Årskurs 7–9 och gymnasiet
Ämnen: Historia, svenska

Längd: Cirka 90 minuter
Sträcka: Cirka 2,5 kilometer
Plats: Östra Södermalm
Tillgänglighet: Vandringen går i trappor och backar.
Pris: 1 350 kronor per klass, inklusive 25 procent moms.

Lärandemål för årskurs 7–9:

  • Eleverna får förståelse för hur litteraturen kan belysa människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  • Eleverna får reflektera över Sveriges utveckling från 1800-talet och framåt samt en förståelse för det historiska sammanhanget.

Lärandemål för gymnasiet:

  • Eleverna får reflektera över industrialiseringen ur olika perspektiv som resursfördelning, välstånd, urbanisering, människosyn och jämställdhet.
  • Eleverna får insikt i relationen mellan litteratur och historia, exempelvis vad skönlitteraturen förmedlar i form av historieuppfattning och historiemedvetenhet.

Vad eleverna får uppleva

I vandringen besöker vi platser som omskrivs i Mina drömmars stad och diskuterar levnadsvillkor i Stockholm och Sverige under slutet av 1800-talet, en tid präglad av både fattigdom och framtidstro.

Vi rör oss på östra Södermalm kring bland annat Nytorget, Vita bergen och Åsöberget, där romanens huvudperson Henning Nilsson arbetar och bor på 1860- och 1870-talet. Utifrån byggnaderna som står kvar – träkåkar, malmgårdar och fabriker – diskuterar vi hur staden har förändrats, inte minst i och med industrialiseringen.

Längs vägen använder vi oss av korta citat ur boken som berättar mer om vad vi ser.

Bokningsvillkor

Vi bekräftar din bokning per post eller e-post. När vi bekräftat din beställning per post eller e-post är bokningen bindande.

Ni kan avboka senast 10 vardagar före bokat datum. Bokar ni av senare måste ni ändå betala.

Bokningsinformation

Stängt just nu
Telefontider
tisdag–fredag 09.30–11.30
Avvikande telefontider
6 juni – stängt
21 juni – stängt
Boka en egen visning, vandring, konferens eller event. För skolor, företag, föreningar och sällskap.
Telefon
Telefon 08-508 31 620
E-post
E-post boka.stadsmuseet@stockholm.se

Stadsmuseets skolvisningar och vandringar

I programmen får eleverna både en upplevelse och kunskaper för att själva använda en historisk referensram. Gruppen får även verktyg att kritiskt kunna granska och värdera olika sorters källor.

De flesta av Stadsmuseets skolvisningar kan anpassas till gruppens förutsättningar.

Priset för skola gäller tisdag–fredag 09.00–17.00.

Universitet, högskolor och privata skolor på eftergymnasial nivå betalar ordinarie pris.

Vill du ha material som relaterar till ämnet?

På Stockholmskällan hittar du inspiration till nya lektioner och uppgifter för dina elever i flera olika ämnen som relaterar till Stockholms historia.

Lektionsunderlag och material som passar till just ”Mina drömmars stad”:

Uppdaterad