Här hämtar en flicka hämtar mjölk åt sina syskon i början av 1900-talet. Foto: Mattias Ek.

Stockholmsbarn genom historien

En resa genom Stockholms historia från 1500-talet och framåt, med barnen som utgångspunkt. Vi berättar om hur barnens villkor har förändrats, med fokus på boende och rättigheter.

Fakta om programmet

Målgrupp: Årskurs F–6
Ämnen: Samhällsorienterande ämnen, historia

Längd: Cirka 50 minuter
Pris: 950 kronor per klass. Programmet är momsbefriat.

Lärandemål:

  • Eleverna utvecklar sitt lokala historiemedvetande och sin förståelse för det förflutna.
  • Eleverna får reflektera över levnadssätt och villkor över långa historiska linjer.

Vad eleverna får uppleva

Under visningen får eleverna bekanta sig med hur barn har levt i Stockholm under 400 år. Eleverna får göra en resa från 1500-talets marknadsplatser till 1900-talets trånga lägenheter och följa hur sjukdomar spreds.

Vi diskuterar under visningen hur barn levde, vad de fick göra, vad de fick äta. Med avstamp i elevernas egen vardag jämför vi med barnens villkor i 1500-talets och 1700-talets Stockholm samt hur barns villkor i samhället har förändrats genom historien.

Bokningsvillkor

Vi bekräftar din bokning per post eller e-post. När vi bekräftat din beställning per post eller e-post är bokningen bindande.

Ni kan avboka senast 10 vardagar före bokat datum. Bokar ni av senare måste ni ändå betala.

Bokningsinformation

Stängt just nu
Telefontider
tisdag–fredag 09.30–11.30
Avvikande telefontider
6 juni – stängt
21 juni – stängt
Boka en egen visning, vandring, konferens eller event. För skolor, företag, föreningar och sällskap.
Telefon
Telefon 08-508 31 620
E-post
E-post boka.stadsmuseet@stockholm.se

Stadsmuseets skolvisningar och vandringar

I programmen får eleverna både en upplevelse och kunskaper för att själva använda en historisk referensram. Gruppen får även verktyg att kritiskt kunna granska och värdera olika sorters källor.

De flesta av Stadsmuseets skolvisningar kan anpassas till gruppens förutsättningar.

Priset för skola gäller tisdag–fredag 09.00–17.00.

Universitet, högskolor och privata skolor på eftergymnasial nivå betalar ordinarie pris.

Vill du ha material som relaterar till ämnet?

På Stockholmskällan hittar du inspiration till nya lektioner och uppgifter för dina elever i flera olika ämnen som relaterar till Stockholms historia.

Lektionsunderlag och material som passar till just ”Stockholmsbarn genom historien”:

Uppdaterad