Demonstration för allmän rösträtt på Ladugårdsgärdet första maj 1901. Foto: Anton Blomberg, 1901.

Demokratins framväxt

Gå i spåren av de stora folkrörelserna, agitatorerna och rösträttskämparna.

Fakta om vandringen

Målgrupp: Årskurs 7–9 och gymnasiet
Längd: Cirka 90 minuter
Sträcka: Cirka 1,5 kilometer
Plats: Gamla stan och city
Tillgänglighet: Vandringen går i en trappa med några steg.
Pris: 1 350 kronor per klass, inklusive 25 procent moms.

Vad eleverna får uppleva

Vandringen länkar samman Stockholms historia med kampen för demokrati, från ståndsriksdagen till rösträttens införande.

Under turen får ni höra om både stockholmare och hitresta som på olika sätt kämpade för ett mer demokratiskt samhälle.

Vi besöker platserna där de omvälvande besluten togs och där demonstrationerna ägde rum. Vi frågar oss också hur motståndet mot demokratiseringen såg ut.

Stadsmuseets skolvisningar och vandringar

I programmen får eleverna både en upplevelse och kunskaper för att själva använda en historisk referensram. Gruppen får även verktyg att kritiskt kunna granska och värdera olika sorters källor.

De flesta av Stadsmuseets skolvisningar kan anpassas till gruppens förutsättningar.

Priset för skola gäller tisdag–fredag 09.00–17.00.

Universitet, högskolor och privata skolor på eftergymnasial nivå betalar ordinarie pris.

Bokningsvillkor

Vi bekräftar din bokning per post eller e-post. När vi bekräftat din beställning per post eller e-post är bokningen bindande.

Ni kan avboka senast 10 vardagar före bokat datum. Bokar ni av senare måste ni ändå betala.

Bokningsinformation

Telefontider
tisdag 09.30–11.30
onsdag 09.30–11.30
torsdag 09.30–11.30
fredag 09.30–11.30
Boka en egen visning, vandring, konferens eller event i Stadsmuseet. För skolor, företag, föreningar och sällskap.
Telefon
Telefon 08-508 31 620
Formulär
Formulär Skicka en bokningsförfrågan

Uppdaterad