Demonstration för allmän rösträtt på Ladugårdsgärdet första maj 1901. Foto: Anton Blomberg, 1901.

Demokratins framväxt

En stadsvandring om demokratiseringen av Sverige, från protestmöten till valsedlar. Följ med och utforska den kamp som kom att leda till allmän och lika rösträtt.

Fakta om vandringen

Målgrupp: Årskurs 7–9 och gymnasiet
Ämnen: Historia, samhällskunskap

Längd: Cirka 75 minuter
Sträcka: Cirka 1,5 kilometer
Plats: Gamla stan och city
Tillgänglighet: Vandringen går i en trappa med några steg.
Pris: 1 350 kronor per klass, inklusive 25 procent moms.

Lärandemål för årskurs 7–9:

  • Eleverna får en utvecklad förståelse för hur demokratiseringen förändrade Sverige.
  • Eleverna få anknyta demokratiseringens historia till konkreta platser i Stockholm.

Lärandemål för gymnasiet:

  • Eleverna får reflektera över synen på statsbildning, människovärde och förändrande maktförhållanden i samband med demokratiseringen av Sverige.
  • Eleverna får fördjupa sina kunskap om de politiska ideologierna, jämställdhetens utveckling och mediernas framväxt, förankrat i Stockholms lokala historia.

Vad eleverna får uppleva

Vandringen passerar platser och byggnader med anknytning till demokratins historia i Sverige – från Gamla Riksdagshuset på Riddarholmen och förbi dagens riksdags- och regeringsbyggnader.

Vi rör oss från ståndsriksdagens avskaffande 1866 och fram till det demokratiska genombrottet i början av 1900-talet. Längs vägen berättar vi om några av de kvinnor och män som var viktiga i kampen för rösträttens utvidgning.

Vi lyfter exempel på folkrörelsernas betydelse och hur rösträttskampen tog sig uttryck i Stockholm med demonstrationer, debatter, strejker och namninsamlingar.

Bokningsvillkor

Vi bekräftar din bokning per post eller e-post. När vi bekräftat din beställning per post eller e-post är bokningen bindande.

Ni kan avboka senast 10 vardagar före bokat datum. Bokar ni av senare måste ni ändå betala.

Bokningsinformation

Stängt just nu
Telefontider
tisdag–fredag 09.30–11.30
Avvikande telefontider
21 juni – stängt
Boka en egen visning, vandring, konferens eller event. För skolor, företag, föreningar och sällskap.
Telefon
Telefon 08-508 31 620
E-post
E-post boka.stadsmuseet@stockholm.se

Stadsmuseets skolvisningar och vandringar

I programmen får eleverna både en upplevelse och kunskaper för att själva använda en historisk referensram. Gruppen får även verktyg att kritiskt kunna granska och värdera olika sorters källor.

De flesta av Stadsmuseets skolvisningar kan anpassas till gruppens förutsättningar.

Priset för skola gäller tisdag–fredag 09.00–17.00.

Universitet, högskolor och privata skolor på eftergymnasial nivå betalar ordinarie pris.

Vill du ha material som relaterar till ämnet?

På Stockholmskällan hittar du inspiration till nya lektioner och uppgifter för dina elever i flera olika ämnen som relaterar till Stockholms historia.

Lektionsunderlag och material som passar till just ”Demokratins framväxt”:

Uppdaterad