I vävsalen på K.A. Almgrens sidenväveri. Foto: Tove Karlsson.

Skapande skola: Från fabrik till arbetarhem

En temadag där eleverna lever och lär om 1800-talets industrialisering. Programmet anknyter till det centrala innehållet i historieämnets kursplan.

Dagen är utformad som ett “Skapande skola”-program, vilket innebär att lärare och skolledare kan söka finansiering från Kulturrådet för genomförandet. Nästa ansökningsperiod är i januari 2024. Stöd från Kulturrådet är dock inget krav.

Fakta om programmet

Målgrupp: Årskurs 7–9
Tillfällen: Tisdag–fredag, starttid senast 10.30
Antal elever: Max 30 elever
Plats: Södermalm
Pris: 3 000 kronor

Program för dagen

Tiderna i programmet nedan är baserade på starttid 09.00. Vid bokning, meddela önskad starttid för din grupp.

09.00–10.15: Almgrens sidenväveri

Dagen inleds med en workshop på K.A. Almgrens sidenväveri på Södermalm, i vävsalen från 1862 som en gång var Skandinaviens största kvinnoarbetsplats.

Här får eleverna prova på hur det var att arbeta under industrialismen. Workshoppen är praktiskt inriktad och syftar till att öka elevernas förståelse för arbetsförhållanden inom industrin i ett historiskt perspektiv.

Vi simulerar en fabrik, där alla elever har tydliga roller, och arbetar mot samma mål. Det kan vara stressigt vid det löpande bandet, men verkmästaren håller koll på tiden. Kanske kommer fackförbundet förbi och manar till strejk?

I ”fabriken” produceras broderikit som sedan säljs till förmån för att stoppa barnarbete i världen.

10.15–10.30: Paus för mellanmål

10.30–12.00: Stadsvandring

Kring Almgrens sidenväveri på Södermalm lever spåren från industrialiseringens epok. Vi vandrar i industrikvarteren och funderar över hur förändringarna påverkade staden och människorna – och vad som lever vidare idag.

Vi passerar byggnader och platser som berättar om 1800-talets stora tekniska och sociala förändringar. Stadsvandringen avslutas i Blockmakarens hus på Stigberget, där vi besöker ett arbetarhem inrett som på 1920-talet.

Skapande skola

I Skapande skola fokuserar vi på historia med upplevelser och praktiskt skapande. 

Under läsåret 2023–2024 erbjuder Stadsmuseet två Skapande skola-projekt, speciellt utformade för årskurs F–6 respektive årskurs 7–9.

Projekten levandegör Stockholms historia på plats i museet och ute på stan.

Genom ett interaktivt berättande närmar vi oss stora och små skeenden och mänskliga öden och sätter dem i ett sammanhang.

Information om temadagen

Kontakta oss via formulär med en bokningsförfrågan inför höstterminen 2023.

Kontakta vår pedagogiska verksamhet för frågor om programmets innehåll.
E-post: pedagogik.stadsmuseet@stockholm.se

Uppdaterad