Tegelbärare och murare i arbete på Stadshustornet. Okänd fotograf, 1916.

Industrialiseringen, demokratin och den moderna staden

En visning om ett Stockholm i förändringens tidevarv. Vi berättar om hur industrialisering kom att förändra samhället och människors liv i grunden

Fakta om visningen

Målgrupp: Årskurs 7–9 och gymnasiet
Ämnen: Historia, teknik, samhällskunskap

Längd: Cirka 50 minuter
Pris: 950 kronor per klass. Visningen är momsfri.

Lärandemål för årskurs 7–9:

  • Eleverna utvecklar sina kunskaper om historiska förändringsprocesser, särskilt industrialiseringen.
  • Eleverna får förståelse för hur kvinnor och män har förändrat samhället.
  • Eleverna ges möjlighet att reflektera över teknikens historiska utveckling.

Lärandemål för gymnasiet:

  • Eleverna får förståelse för historisk förändring och kontinuitet, med fokus på industrialiseringens och demokratiseringens inverkan på Stockholm och dess invånare.
  • Eleverna får reflektera över hur teknisk utveckling, resursfördelning, ökat välstånd och migration har påverkat Stockholm under 1800- och 1900-talen.

Vad eleverna får uppleva

Vi tar avstamp mitt i industrialiseringens Stockholm där fokus läggs på stadens förändring i relation till hur ny teknik, industrier och inflyttning skapade förutsättningar för stadens omvandling.

Visningen belyser människors livsvillkor och hur de skiftat över tid, till exempel får eleverna besöka en arbetarbostad från år 1900. Vi lägger ett stort fokus på framväxten av demokratin och på förändrande maktförhållanden mellan samhällsklasser samt mellan män och kvinnor. Vi lyfter även upp hur historia presenteras på ett museum.

Bokningsvillkor

Vi bekräftar din bokning per post eller e-post. När vi bekräftat din beställning per post eller e-post är bokningen bindande.

Ni kan avboka senast 10 vardagar före bokat datum. Bokar ni av senare måste ni ändå betala.

Bokningsinformation

Stängt just nu
Telefontider
tisdag–fredag 09.30–11.30
Avvikande telefontider
1 maj – stängt
9 maj – stängt
Boka en egen visning, vandring, konferens eller event. För skolor, företag, föreningar och sällskap.
Telefon
Telefon 08-508 31 620
E-post
E-post boka.stadsmuseet@stockholm.se

Stadsmuseets skolvisningar och vandringar

I programmen får eleverna både en upplevelse och kunskaper för att själva använda en historisk referensram. Gruppen får även verktyg att kritiskt kunna granska och värdera olika sorters källor.

De flesta av Stadsmuseets skolvisningar kan anpassas till gruppens förutsättningar.

Priset för skola gäller tisdag–fredag 09.00–17.00.

Universitet, högskolor och privata skolor på eftergymnasial nivå betalar ordinarie pris.

Vill du ha material som relaterar till ämnet?

På Stockholmskällan hittar du inspiration till nya lektioner och uppgifter för dina elever i flera olika ämnen som relaterar till Stockholms historia.

Lektionsunderlag och material som passar till just ”Industrialiseringen och Stadshusbygget”:

Uppdaterad